Menu

Inna Wileńszczyzna jest możliwa

Aleksander Radczenko prywatnie o Litwie, Wilnie, Wileńszczyźnie, Polakach na Litwie i stosunkach polsko-litewskich

Wpisy otagowane : wybory

Szok przyszłości

vile

Bardzo żałuję, że urodziłem się w połowie lat 70-ych ubiegłego wieku. Owszem przypadło mi w udziale żyć w niezwykle interesujących czasach. Na moich oczach upadł komunizm, rozpadł się Związek Sowiecki, Litwa odzyskała niepodległość i stała się części... więcej

Co wynika z „mackiewiczgate”

vile

A nie mówiłem? W AWPL-ZChR-ZPL „сюрпрызаў” nie bywa. Michał Mackiewicz ponownie został prezesem ZPL i jeśli go nie posadzą, to przebije na tym stanowisku rekord sprawowania władzy, ust... więcej

Our son of a bitch

vile

„Jeżeli mer nie ufa wyznaczonemu przez siebie dyrektorowi administracji, a mer został wybrany w wyborach bezpośrednich, popieramy stanowisko mera” – uważa Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia wciąż jeszcze formalni... więcej

Tomaszewski i „gangsterski“ Facebook

vile

W latach 30. ubiegłego wieku pewien brytyjski premier odrzucił propozycję zakupu dla armii brytyjskiej amerykańskich pistoletów maszynowych Thompson, gdyż uznał, że „brytyjski żołnierz nie będzie strzelał z „gangsterskiej” broniR... więcej

Wielobiegunowość jako nasza szansa

vile

Pomyliłem się. Do ostatniej chwili uważałem, że koalicja centroprawicowa (Związku Chłopów i Zielonych z konserwatystami) jest bardziej realistyczna. Stabilna większość, zbieżność śwaitopoglądowa, poparcie ośrodka prezydenckiego. A jednak, przynajmnie... więcej

Brzemię zielonego chłopa

vile

Post factum to każdy jest mądry. Teraz politolodzy się prześcigają w udowadnianiu, iż nadzwyczajny sukces Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych (zdobyli summa summarum 56 mandatów; taki trick udał się jak dotychczas tylko Litewskiej Demokratycznej ... więcej

Gdzie się podziała nadwyżka gieorgijewska?

vile

"Rosyjska wspólnota na Litwie jest bardziej rozproszona niż wspólnota polska, bardziej otwarta (zintegrowana) na Litwinów, ma bardziej liberalno-lewicowy światopogląd (np. w kwestii religii w szkołach, aborcji czy in vitro). Tak więc już dziś większo... więcej

Grzechy główne opozycji

vile

Tak jak przewidywałem żaden kandydat-Polak spoza AWPL-ZChR nie trafił do nowego litewskiego parlamentu. Przyczyny również już podawałem. Przede wszystkim polski wyborca nie dostrzega w partiach ogólnokrajowych alternatywy dla AWPL-ZChR. Owszem w tych... więcej

© Inna Wileńszczyzna jest możliwa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci