Menu

Inna Wileńszczyzna jest możliwa

Aleksander Radczenko prywatnie o Litwie, Wilnie, Wileńszczyźnie, Polakach na Litwie i stosunkach polsko-litewskich

Wpisy otagowane : multikulturalizm

Nierozerwalna część tożsamości wileńskiej

vile

Jeśli Wilno znowu chce być miastem ważnym, rzec można imperialnym, powinno integrować w sobie wszelkie naracje. Nie tylko litewską, ale też polską, żydowską, białoruską. To chyba najważniejszy wniosek, jaki się wyłonił podczas obrad konferencji zorga... więcej

Dyskryminujcie nas pozytywnie

vile

Przed kilkoma dniami powstała w grudniu ub.r. z inicjatywy eks-premiera Andriusa Kubiliusa grupa poselska im. Trzeciego Maja, jednocząca posłów na Sejm RL ze wszystkich frakcji (w tym z frakcji AWPL-ZChR) zainteresowanych rozwiązaniem problemów mniej... więcej

Sorry, takich mamy publicystów!

vile

Po ostatnich wydarzeniach w Niemczech i we Francji było tylko kwestią czasu, kiedy odezwą się przeciwnicy multikulturalizmu. Nigdy bym jednak nie spodziewał się, że w tym zgodnym chórze winnickich i lepenów nasza rodzima Akcja Wyborcza Polaków na Lit... więcej

Integration or exclusion?

vile

Prawa językowe mniejszości narodowych – to nie tylko kwestia zachowania tożsamości narodowej mniejszości etnicznych. „Nadanie mniejszościom narodowym szerokich praw językowych – to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Mogę na potwierd... więcej

Brakuje siły sprawczej

vile

„Lubimy mówić o Wilnie jako mieście wielokulturowym, jednak w rzeczywistości ludzie zwiedzający Wilno prawie nigdy nie próbują dostrzec tej jego wielokulturowości, idą po swoich śladach. Najczęściej jest tak z wycieczkami żydowskimi, ale sytuac... więcej

Wyzwanie dla naszych sumień

vile

„Zrobimy z wami to, co Hitler z Żydami” – po tych słowach, które były skanowane w sobotę na ulicach polskich miast, wydaje mi się, że Holocaust mógłby się odbyć także w naszych czasach. Tylko tym razem na muzułmanach. Seneka podobno... więcej

Imigrantofobia

vile

W ciągu najbliższych dwóch lat Litwa przyjmie 325 uchodźców: 255 z tych, co dziś przebywają w obozach w Grecji i Włoszech, i jeszcze 70 z krajów trzecich. Szczerze mówiąc nie sądzę, żeby dla naszego państwa byłoby jakimś szczególnym ciężarem przyjęci... więcej

O integracji, asymilacji i multikulturalizmie

vile

„Obserwując drogę Litwy i Łotwy od czasu odzyskania niepodległości w latach 90. XX w. stwierdzić należy istotne braki w polityce integracyjnej, której środki bardziej przypominają asymilację. Szczególnie znaczenie w tym kontekście posiada polit... więcej

Rock weekend na Wileńszczyźnie

vile

„Jak wam się podobało?” — pytam młodą parę autostopowiczów, którą zabraliśmy z Pacukiem z Festiwalu Muzycznego Gėla wieczorem w piątek (29 sierpnia) do Niemenczyna. „Jakoś nie bardzo” — odpowiada dziewczyna. &... więcej

Niemenczyński Jarocin

vile

Przyjemnie czas od czasu dla odmiany napisać coś niepolitycznego i optymistycznego. Szczególnie gdy są ku temu podstawy. 1992 rok jest czasami nazywany okresem litewskiego punk renesansu. Wówczas w Wilnie było może ze dwie setki punków i z 50 zespołó... więcej

© Inna Wileńszczyzna jest możliwa
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci